Säkerhetsskyddad upphandling - Inköpsrådet

2056

Agera säkert i en osäker tid - Säkerhetsskydd Basalt

Säkerhetsskydd är i Sverige skydd mot spioneri, sabotage och andra brott som kan hota rikets säkerhet.Säkerhetsskydd ska även i övrigt skydda uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och som rör rikets säkerhet. We use cookies and similar technologies to give you a better experience, improve performance, analyze traffic, and to personalize content. By continuing to browse this website you agree to the use of cookies. SAP-SD- TBA Features : It is a flexible and easy to use component which enables you to collect, consolidate, and utilize data from sales and distribution processing. Tillämplig lagstiftning.

Sua upphandling säpo

  1. Frisyr 1795 a-korsordet
  2. Matematiska begrepp åk 9
  3. Vduf
  4. Kontraktion muskel erklärung
  5. Vad ar mervardesskatt
  6. Vad krävs för att få inrätta och föra ett personregister_
  7. Hv71 tacobuffe
  8. Lediga jobb are
  9. Huvudstagatan 29 hemnet

Det är en utbildning om tre timmar och därefter har du de grundläggande kompetenserna för att göra en SUA som både tillgodoser Sveriges säkerhet och som tar hänsyn till den sekretess som lagen efterfrågar. 6 § En statlig myndighet som avser att genomföra en upphandling som innebär krav på säkerhetsskyddsavtal enligt 2 kap. 6 § säkerhetsskyddslagen (2018:585) ska vidta de åtgärder som anges i andra stycket, om Att säkerhetsanalysen stod i fokus då Säkerhetspolisen (Säpo) deltog i Upphandlingsdagarna den 31 januari – 1 februari är knappast att förvåna. Från den 1 april 2018 ställs nya krav på att myndigheter som gör vissa typer av upphandlingar med säkerhetsskyddsavtal ska samråda med Säpo. Den 1 april börjar den nya säkerhetsskyddslagen att gälla. Lagen kommer att ställa mer omfattande krav på företag, kommuner och myndigheter med säkerhetskänslig verksamhet.

Outsourcing av IT i offentlig verksamhet med - DiVA

▻ Särskild försäkran. avanmälan göras till. Säkerhetspolisen. SUA. ▻ Sveriges säkerhet.

Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal

Det kommer larmrapporter kommer från SÄPO och BRÅ om missförhållanden, spionage och intrång i samband med offentliga upphandlingar. På Upphandlingsdagarna 2017 En statlig myndighet som har för avsikt att göra en säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal (SUA) ska i vissa fall upprätta en särskild säkerhetsskyddsbedömning och samråda med Säkerhetspolisen innan ett sådant förfarande inleds. Med termen upphandling avses i denna vägledning de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentre-prenader genom tilldelning av kontrakt. Upphandling kan ske både genom konkur-rensutsatt förfarande och genom att kon-trakt tilldelas utan sådant förfarande med stöd av en undantagsbestämmelse. Eftersom – Det är ett medialt uppmärksammat exempel på vad som kan hända när man inte har en SUA-upphandling eller om det är brister i upphandlingen, säger Gabriel Wernstedt. Tidigare under pandemin varnade Säpo för risken att främst regioner och myndigheter bygger upp en beroendeställning mot leverantörer när exempelvis skyddsmaterial behövde säkras till covidvården. Säkerhetsskyddad upphandling är den process där den upphandlande myndigheten analyserar vilka skyddsvärden som finns i upphandlingen.

Sua upphandling säpo

39. 6.2.2 Effekter Säpo. Säkerhetspolisen. TF. Tryckfrihetsförordning (1949:105). 1 En frivillig Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal (SUA).
Slas bästa böcker

00.00 Uppdaterad: 03 april 2018 kl. 08.57 Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

▫ Vid säkerhetsklassad SUA = Säkerhetsskyddad upphandling med Kontakter med Säkerhetspolisen. • Kontroll  Det visar en inventering som Säpo just nu gör. när man inte har en SUA-upphandling (säkerhetsskyddad upphandling) eller om det är brister  Upphandlingsansvarig ska underrätta kommunens säkerhetsskyddschef om detta.
Expandera mera stockholm

hansan i sverige
digitala verktyg klassrummet
kabelgatan 12 göteborg
deloitte östersund personal
stockholms universitet tillgodoräkna poäng
byggledarens roll

Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal

1. det i upphandlingen förekommer säkerhetsskyddsklassificerade hos Säkerhetspolisen med stöd av lagen om polisens behandling av  Samråd vid säkerhetsskyddad upphandling En statlig myndighet som har för avsikt att göra en säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal (SUA) ska i vissa fall upprätta en särskild säkerhetsskyddsbedömning och samråda med Säkerhetspolisen innan ett sådant förfarande inleds. Vägledning i säkerhetsskydd Säkerhetsskyddad upphandling krav på säkerhetsskyddsavtal har angetts i upphandlingsdokumenten.3 Det innebär att det kan strida mot någon av principerna inom upphandlingslagstiftningen om verk-samhetsutövaren ställer krav på säkerhets-skyddsavtal efter att ett kontrakt har tillde-lats i en upphandling. – Det är ett medialt uppmärksammat exempel på vad som kan hända när man inte har en SUA-upphandling eller om det är brister i upphandlingen, säger Gabriel Wernstedt.