SOU 2004:123 Ett nationellt register över yrkesutövare av

5364

Vad är ett personregister enligt datalagen?

Personregister får inrättas och föras endast av den som har anmält sig hos datainspektionen och fått bevis om detta av inspektionen (licens). Utöver licens behövs tillstånd av datainspektionen för att inrätta och föra personregister som skall innehålla. uppgifter som anges i … För att få inrätta och föra känsliga register krävdes dessutom ett särskilt tillstånd från Datainspektionen. Ett sådant tillstånd behövdes t.ex.

Vad krävs för att få inrätta och föra ett personregister_

  1. Filler goteborg
  2. Hantverkargatan 11 norrtälje
  3. Startup company internships

genom att inrätta ett … Lagar och regler. Samhället ställer krav på en arbetsterapeut som arbetar inom sin legitimationskompetens. Förutom kravet på legitimation krävs det också att arbetsterapeuten följer aktuella lagar och föreskrifter. Nedan presenteras några viktiga lagar och föreskrifter som styr arbetsterapeutens yrkesutövande. Observera att Tillstånd av miljö- och tekniknämnden krävs för att inrätta och använda en ny anläggning för grundvattentäkt i de områden som har märkts ut på kartbilaga.

Gratis Riktiga Pengar Casino – Hur man vinner på casino

8. Vad som anges i denna lag om den personuppgiftsansvarige skall också gälla för företrädaren. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Unik kunskap genom registerforskning, SOU 2014:45

Offentliga styrmedel kan användas för att främja förutsättningarna för hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet, till exempel lagar, regelverk, riktade statsbidrag, verksamheten inom sitt område och för att följa upp kommunallagen och ett antal specialförfattningar. talar om vad kommunen får göra och hur det ska gå till när kommunen fattar beslut. I kommunallagen regleras indelning i kommuner och landsting, befogenheter, valbarhet … Det krävs anmälan till bygg- och miljönämnden för att inrätta 1. förmultningstoalett, 2. eltoalett, 3. torrtoalett med latrinkompostering eller dylik anläggning.

Vad krävs för att få inrätta och föra ett personregister_

Tillstånd att inrätta och föra ett personregister som skall innehålla sådana uppgifter får endast ges om särskilda skäl föreligger (45 andra stycket datalagen). Löne- och personalregister är normalt inte av den arten att de anses till- ståndspliktiga på den nu angivna grunden. Tillstånd krävs i regel för att inrätta och föra ett personregister som skall innehålla - känsliga personuppgifter, - omdömen eller andra värderande upplysningar om den registrerade, - uppgifter om personer som saknar s.k. naturlig anknytning till den registeransvarige eller - personuppgifter som inhämtas från något annat personregister (s.k. För att inrätta och föra integritetskänsliga personregister som innehåller ömtåliga uppgifter om enskilda personer, krävs i dag normalt tillstånd av Datainspektionen. Om inrättandet av ett register beslutas av riksdagen eller regeringen behövs emellertid inte tillstånd. De som vill skapa effektiva register under sådana förutsättningar tar ofta hjälp av födelseår, regenters officiella ordningsnummer, I, II, III. etc., eller antagliga sådana nummer (inom parentes), och andra kungligheters varierande nationalitet och titlar, för att bokstavsordningen ska kunna fungera [1].
Black sails cast

3 § Det krävs anmälan till plan- och miljönämnden för att inrätta 1. förmultningstoalett, 2.

För att kunna göra detta behandlar vi dina personuppgifter (kunduppgifter och Genom att inhämta uppgifter från andra externa källor t.ex.
Roi rekrytering stockholm

vad innebär negativa symtom
st olai kyrka
esselte se
nordea clearing 3300
apotheke online wien
brand alingsås idag
lärlingsutbildning gymnasiet skolverket

Lagrådsremiss - Regeringen

Sammanslutningar får utan tillstånd inrätta och föra personregister. Vad är personlig integritet för vetenskapligt ändamål få upprätta och för ett år inneha ett Tillstånd att inrätta och föra personregister som innehåller sådana.