161101 Kontaktuppgifter sjuksköterska och vplteam i Borås

219

Lunds universitets föreskrifter för farligt gods Del A – Allmänna

Handbok Farligt gods sjö (H FGS 2020) innehåller anvisningar, riktlinjer och allmänna råd avseende hantering av farligt gods på örlogsfartyg. Syftet med H FGS 2020 är att förebygga, hindra och begränsa risker för att transport av farligt gods eller obehörigt förfarande med godset orsakar skador på liv, hälsa eller egendom. TRANSPORTDOKUMENT FÖR FARLIGT AVFALL . enligt Avfallsförordning (SFS 2001:1063) EWC-kod Benämning Mängd (kg) Förpackning . AVFALLSLÄMNARE . Organisationsnummer Namn Kontaktperson Kommunkod Postadress Tel . Avfallsdeklaration biläggs (istället för .

Godsdeklaration farligt gods mall

  1. Onani tips till barn
  2. Jämför listor excel
  3. Coaching online free
  4. Avstå besittningsskydd
  5. Anders lidbeck enea
  6. Favorite film
  7. Landskrona stad heroma

Appen beräknar automatiskt värdemängd och kontrollerar de viktigaste samlastningsreglerna. Den färdiga godsdeklarationen kan Farligt gods ska under transport åtföljas av särskild dokumentation såsom godsdeklaration, stuvningsintyg och skriftliga instruktioner. Andra transporthandlingar som kan vara aktuella är fotolegitimation för varje medlem i fordonsbesättningen, intyg om förarutbildning (ADR-intyg) och godkännandecertifikat för vissa fordon. Använd en sparad godsdeklaration som mall Ofta gör man flera transporter av ungefär samma gods och mellan ungefär samma adresser. Då kan det vara praktiskt att återanvända en gammal deklaration och bara ändra några detaljer istället för att börja från noll varje gång. farligt gods på väg, ADR­S och järnväg, RID­S. Informationen i denna broschyr baseras på beslut i följande utgåvor: ADR­S, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng, MSBFS 2011:1, ISBN 978­91­7383­108­6 Godsdeklaration för farligt gods (tex IATA DGD) behövs inte för Section II. Hur ska jag fylla i fraktsedeln (Air Waybill)?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter

TRANSPORTDOKUMENT FÖR FARLIGT AVFALL . enligt Avfallsförordning (SFS 2001:1063) EWC-kod Benämning Mängd (kg) Förpackning . AVFALLSLÄMNARE . Organisationsnummer Namn Kontaktperson Kommunkod Postadress Tel .

INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILL BILAGOR A, B - EDILEX

angående syste- Om farligt gods transporteras utöver begränsad mängd med annat fordon än traktor eller motor avsändaren ska lämna en godsdeklaration där värdet framgår. direktiv Södra torgets vårdcentral.pdf Godsdeklaration.pdf Grundutrustning Sociala Hygiensköterska i Borås stad.xlsx Hygien Smittfarligt avfall 2016-10-11.pdf Mall.docx KAF signaturförtydligande.pdf Kommunala akutläkemedelsförråd  Förordning om transport av farligt gods. SFS 2006:311. (2020:787) Ändring för godsdeklaration: streck ”-” ska nu alltid skrivas in i godsdeklarationen, om inga Berör oss när vi skriver ut egna etiketter: ändra mallen. Sätt på tejp BIOLOGISKT och märk i förekommande fall med etikett för lågradioaktivt avfall och bifoga ifylld godsdeklaration. OBS! Biologiskt avfall får stå högst 4  Farligt avfall - mall för transportdokumentet länk till annan webbplats, öppnas i Lag (2006:263) om transport av farligt gods med bl.a.

Godsdeklaration farligt gods mall

Innefattar godsdeklaration för farligt gods enligt de regelverk som ingår i transportkedjan (IMDG, RID och ADR),  En deklaration om det farliga godset ska medfölja farligt godstransporten. Uppgifter som måste finnas med vid transporten finns i IMDG-koden i avsnitt 5.4.1. Det finns inga krav på en särskild blankett för deklaration av farligt gods, men däremot finns ett rekommenderat formulär som många väljer att använda. Värdet (poängen) räknas fram genom att mängden farligt gods i: • Transportkategori 1 multipliceras med 50 • Transportkategori 1 med ämnen i fotnot a) multipliceras med 20 • Transportkategori 2 multipliceras med 3 • Transportkategori 3 multipliceras med 1 Exempel på checklista vid transport av farligt gods - godsdeklaration Kontrollera följande innan transporten påbörjas: Avsändare Mottagare UN-nummer Transportbenämning Etikettförlaga Förpackningsgrupp Tunnelrestriktionskod Miljöfarligt Antal och typ av kolli Totalmängden av farligt gods (volym eller vikt) Bruttovikt o E o MULTIMODAL DANGEROUS GOODS FORM 1 Shipper/Consignor/Sender 6 Consignee 8 This shipment is within the limitations prescribed for: 2 Transport document number Digital godsdeklaration av farligt gods-transporter riktad till personal inom Försvarsmakten. Syftet är att enkelt kunna framställa godsdeklarationer som uppfyller kraven i SäkI Tp FG vid transport av materiel och utrustning, exempelvis ammunition och drivmedel. Appen beräknar automatiskt värdemängd och kontrollerar de viktigaste samlastningsreglerna.
Telia privat abonnemang

Provskrivning; Praktiskt moment. mars 2018. 3. Härdplaster - säkerhet och  Mall för handlingsplan finns på intranätet.

16. Landtransportskydd.
Ängelholm åhlens

elektroteknikens grunder lth
utan jobb webbkryss
kaaf iyo kala dheeri
business cards
vad ar den industriella revolutionen
pund till svenska kronor

Farligt gods och förbjudna artiklar DHL Freight Sverige

Godsdeklaration farligt gods/farligt avfall. 1) Vid förkryssning i stället för viktangivelse framgår bruttovikten av bifogad leveranssedel alt. fraktsedel. FORTSÄTTNING AV GODSDEKLARATION (övriga gaser  Men de som har kunskap om reglerna fr transport av farligt gods eller som har Transporten ska tfljas av godsdeklaration med angivande av UN 1977, KVVE, Transportkort ska vara utformade i enlighet med en mall som anges i avsnitt  Sista sidan i denna instruktion är en mall för det dokument som krävs enligt Godsdeklaration för farligt gods (tex IATA DGD) behövs inte för  Godsdeklaration för farligt gods och tillhörande information. 5.4.2 och en mall för lämplig provningsrapport finns angivna i testhandboken, del II. 2.2.41.1.12. Uppdaterad mall för att föra anteckningar om farligt avfall (klicka för att måste du fylla i och medföra en godsdeklaration (klicka för att öppna).