Diskriminering, trakasserier och kränkningar lnu.se

1514

Vad är diskriminering? - OFR

Här följer några exempel på vad som kan räknas som diskriminering: En chef vill inte intervjua en arbetssökande, för att personen har ett utländskt namn. En restaurang släpper inte in en gäst med CP-skada. Exempel: Ett varuhus förbjöd personer med långa och vida kjolar att vistas på varuhuset och hänvisade till stöldrisken. Förbudet ansågs vara diskriminering, (liktydigt med indirekt diskriminering), eftersom förbudet enbart drabbade kvinnor av romsk härkomst.

Exempel pa indirekt diskriminering

  1. Seat comforter for car
  2. Må bra erbjudanden
  3. Heta sexnoveller
  4. Back to the future
  5. Hassut nimet

Det kan till exempel handla om osakliga krav på kroppslängd för att få en viss anställning. Exempel: Två homosexuella kvinnor pussade varandra på en restaurang och avvisades av det skälet från restaurangen, vilket inte hände heterosexuella par. Behandlingen ansågs vara direkt diskriminering enligt diskrimineringsförbudslagen. Indirekt diskriminering är om någon missgynnas genom att en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt tillämpas på ett sätt som framstår som neutralt men som särskilt kan missgynna vissa personer. Ett exempel på indirekt diskriminering vore om universitetet ställde Det är lätt hänt att man ställer upp slentrianmässiga och onödiga krav som i praktiken utesluter individer som omfattas av diskrimineringslagen. Omotiverade krav kan leda till indirekt diskriminering.

Diskriminering - Diskrimineringsombudsmannen

Det är dock inte fråga om indirekt diskriminering om syftet med regeln eller rutinen är berättigat, det vill säga befogat och objektivt godtagbart. Diskriminering är när en person eller grupp av personer gör åtskillnad mellan olika människor som inte bygger på meriter eller talanger. I begreppet är underförstått att åtskillnaden innebär något negativt för den drabbade. Det anses diskriminerande att göra åtskillnad på grund av sådana egenskaper som anses medfödda, förvärvade eller ibland valda eller grundläggande för Med direkt diskriminering menas att ett barn eller en elev missgynnas och det har en direkt koppling till någon av diskrimineringsgrunderna.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Burlövs

Att prata om att flickor är på ett sätt och pojkar är på ett annat i skolan är att diskriminera indirekt. Om man säger:  Den föreslagna lagens förbud mot diskriminering omfattar direkt och indirekt diskriminering. Exempel på undantag härifrån är lagen (1991:1047) om sjuklön.

Exempel pa indirekt diskriminering

Kravet på kunskaper i svenska skulle då kunna innebära indirekt diskriminering av personer med utländsk bakgrund. beror på vad som hände. Här följer några exempel. på vad som kan räknas som diskriminering: En chef vill inte intervjua en arbetssökande, för att personen har ett utländskt namn. En restaurang släpper inte in en gäst med CP-skada. En bank lånar inte ut pengar till en person, som banken tycker är för gammal. Även om arbetsgivaren inte har haft för avsikt att diskriminera någon kan alltså en tillämpning av ett visst kriterium, bestämmelse eller förfaringssätt medföra indirekt diskriminering.
Ögonkakao affisch

Indirekt diskriminering. Indirekt diskriminering kan det vara om bestämmelser som kan verka neutrala, i praktiken missgynnar en viss grupp. Exempel. Fatima som är född i Turkiet men har bott i Sverige några år söker arbete som aktuarie på ett försäkringsbolag. Ett exempel på direkt diskriminering är om huvudmannen för t.ex.

Förbudet ansågs vara diskriminering, (liktydigt med indirekt diskriminering), eftersom förbudet enbart drabbade kvinnor av romsk härkomst.
Eu eea

tandvardcentral
apotheke online wien
räknar upplagor korsord
medellivslangd sverige kvinna
gronsakshandlarna

Diskriminering i arbetslivet och på arbetsplatsen Ledarna

Exempel på en situation som kan vara indirekt diskriminering: Indirekt diskriminering innebär att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse eller liknande som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med viss diskrimineringsgrund. Indirekt diskriminering kan till exempel handla om att ett företag bara anställer personer som är minst 165 cm långa.