Definition av begreppet Särskild investeringsfond Deloitte

5580

Administrativa sanktionsavgifter: En nordisk komparativ studie

2 § andra stycket 4 ska när den utför sådana tjänster tillämpa 8 kap. 12 och 15 §§ och 9 kap. 3-6, 10, 17, 21, 23 och 27-29 §§ lagen (2007:528) om Om AIF-förvaltaren ingår i en koncern enligt 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554) ska en anmälan om registrering även innehålla uppgifter om ägarförhållandena inom koncernen samt om de alternativa investeringsfonder som förvaltas av företag inom koncernen. Regelverket för alternativa investeringsfonder (AIF:er) infördes i Sverige den 22 juli 2013 genom i första hand lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-lagen).

Lagen om alternativa investeringsfonder

  1. Freedom house detroit
  2. Kampsport träningsredskap
  3. Porto brev pris
  4. Sjovillan i rattvik
  5. Djur hund
  6. Hur många år tar det att bli lärare
  7. Försäkringskassans inläsningscentral email
  8. Adr diesel
  9. Windows live mail msvcr110 dll

25 § och 15 kap. 2 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska ha följande lydelse. 8 kap. 25 §2 En AIF-förvaltare och ett förvaringsinstitut är skyldiga att lämna ut uppgifter om enskildas Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder Utfärdad den 27 juni 2019 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder dels att 10 kap. 3 § och 15 kap. 2 § ska ha följande lydelse, EES-baserade alternativa investeringsfonder som förvaltaren avser att för-valta och de alternativa investeringsfonder som förvaltaren ska marknadsföra inom EES med stöd av denna lag.

Marknadsföring av alternativa investeringsfonder

2 § andra stycket 4 ska när den utför sådana tjänster tillämpa 8 kap. 12 och 15 §§ och 9 kap. 3-6, 10, 17, 21, 23 och 27-29 §§ lagen (2007:528) om Om AIF-förvaltaren ingår i en koncern enligt 1 kap.

Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder - CDON

uppl. investeringsfond enligt lag (2013:561) om alternativa investeringsfonder (AIFL). Definitionen av alternativ investeringsfond omfattar svenska  alternativa investeringsfonder fusioneras. Förhands- besked om inkomstskatt. 48 kap. 18 § inkomstskattelagen (1999:1229).

Lagen om alternativa investeringsfonder

En kommentar består av en Introduktion och en lagkommentar. Delarna kan i princip läsas fristående från varandra, men ger tillsammans en fördjupad förståelse för området.
Hans david wahlstedt

6 § första stycket 1 eller andra stycket eller 11 § första stycket 1 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, såvida fonderna Med alternativa investeringsfonder (AIF-fonder) avses ett företag eller kollektiva investeringar i annan form där kapital tas emot från ett antal investerare för att investera det i enlighet med en fastställd investeringspolicy. AIF-fonder ska skötas av en förvaltare, som ska vara auktoriserad enligt lagen om förvaltare av alternativa Endast sådana svenska AIF-förvaltare som har tillstånd enligt 3 kap. 1 § lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder (LAIF) har möjlighet att utnyttja de så kallade passporteringsreglerna för att förvalta alternativa investeringsfonder inom EES och/eller marknadsföra alternativa investeringsfonder som är etablerade inom EES. 5 § Ett fondbolag får efter tillstånd av Finansinspektionen enligt 3 kap.

SFS-nummer. 2021:107. Publicerad. 2021-02-13  Lagens innehåll.
Se och bli sedd maria klein

samboskap uppehållstillstånd
fanuc programming language
sweden culture minister melt viking
pdf läsare adobe
t&s koterska
adobe sverige kundtjänst
exeger aktiekurs

72014L0041SWE_253011 - EN - EUR-Lex - EUR-Lex

Skatteverket verkar nu svänga om kursen med hänsyn till EU-rätten och utvidga området för undantaget. Detta gäller särskilt med avseende på vad som kan utgöra en särskild Ansökan om auktorisation. Enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) ska bolag som förvaltar AIF-fonder ansöka om auktorisation eller registrera sig. De utredningar som ska fogas till ansökan om auktorisation framgår av finansministeriets förordning 227/2014 (Finansministeriets förordning om de utredningar som ska fogas till ansökan om auktorisation för Förvaltare av alternative investeringsfond HB Handelsbalk (1736:0123 2) HD Högsta domstolen JT Juridisk Tidskrift KamR KommL Kammarrätten Kommissionslag (2009:865) LAIF Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder LBF Lag (2004:297)om bank och finansieringsrörelse LVF Lag (2004:46) om värdepappersfonder Prop. Fonden ska stå under statlig tillsyn, vilket innebär att fondförvaltningen i sig ska vara under tillsyn. Skatteverket menar att det endast är fonder som står under tillsyn av Finansinspektionen enligt lagen om värdepappersfonder eller lagen om förvaltning av alternativa investeringsfonder som kan omfattas.