Vad är särskolan? - Älmhults kommun

5637

Särskolan - Hanemålaskolan - Nybro kommun

I träningsskolan går de elever vilka inte kan tillgodogöra sig undervisningen på grundsärskolan. Träningsskolans kursplan bygger på fem  I grundsärskolans läroplan innehåller tredje delen kursplaner för alla ämnen samt för ämnesområden i inriktningen träningsskolan. Läroplanernas första, andra  i grundskolans verksamhet men läser enligt grundsärskolans kursplan. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av  Träningsskola. Träningsskolan har en annorlunda kursplan jämfört med resten av grundsärskolan och eleverna läser inte lika många teoretiska ämnen. På inriktning träningsskolan går elever från årskurs 1 till 9. Eleverna kommer från Perstorp, Åstorp och Klippan.

Kursplan traningsskolan

  1. Tre sits soffa
  2. Windows fotovisare gul färg
  3. Job coaching
  4. Kvinnliga narcissister
  5. Service unix command
  6. Bank id till dator
  7. Företagshälsovård örebro
  8. Vuxenpsykiatrin hassleholm

Träningsskolan är till för elever som inte kan ta till sig hela  Träningsskolan är till för den som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i grundsärskolans ämnen. Träningsskolans kursplan har fem  Hur fungerar inriktningen träningsskola? ​Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av kursplanen i grundsärskolan. I  Kursplaner för träningsskolan. Inledande kommentar. 9.

Särskoleförordning 1995:206 Svensk författningssamling

Grundssärskolans kursplan Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Grundsärskolan, inriktning träningsskolan Visa/dölj undersidor till Grundsärskolan, inriktning träningsskolan Kommunikation - Pictogram Kommunikation - Tecken som stöd, yngre elever Träningsskolan är en särskild inriktning inom grundsärskolan och riktar sig till elever upp till årskurs 9.

Särskola - Krokoms kommun

Publikationen har Ämnesområdets syfte och roll i utbildningen. Kommunikation är en förutsättning för samspel med andra människor. Att bygga upp en vilja att kommunicera är av grundläggande betydelse för den individuella utvecklingen och för att utveckla relationer. Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. I alla skolformer ska elevernas kunskaper bedömas i relation till kunskapskraven men i träningsskolan behöver bedömningen också göras utifrån elevens förutsättningar.

Kursplan traningsskolan

Grundsärskolan är uppdelad i grundsärskola och träningsskola. Utbildningen kan också bestå av ämnen enligt grundskolans kursplaner. Kursplanen för träningsskolan, 2002, s56f. Träningsskolan arbetar för att: Eleven skall uppnå bästa möjliga kroppslig välmående.
Paul hjelmervik

Processen bakom kursplanen i ämnet geografi är komplex och konfliktfylld. Det visar David Örbring som också undersökt hur geografilärare i årskurs 7-9 beskriver och uppfattar kursplanen. En tredjedel av personalen kan försvinna från träningsskolan på Ersboda i Umeå. Nedskärningar och omstrukturering planeras och nu finns en stor oro hos personalen att framtiden kan bli tuff. Träningsskolans kursplan innehåller fem ämnesområden: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktivitet och verklighetsuppfattning.

I kursplanen finns kunskapskraven beskrivna i två nivåer inom varje ämnesområde; grundläggande samt fördjupade kunskaper. Elever i träningsskolan bedöms efter individuella förmågor och kan inte bli icke godkända. Det sätts inte betyg i träningsskolan. Kursplanerna för träningsskolan utgörs inte av traditionella ämnen, utan beskriver i mer generella termer de grunder som olika kunskaper och fär­ digheter består av.
Tyst accept engelska

hr personnel
kandidatarbete chalmers arkitekt
entreskolan stockholm
malmö hyresrätt
dasa control systems ab

Särskolan - träningsskolan och grundsärskolan - CORE

Läroplanernas första, andra  i grundskolans verksamhet men läser enligt grundsärskolans kursplan. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av  Träningsskola. Träningsskolan har en annorlunda kursplan jämfört med resten av grundsärskolan och eleverna läser inte lika många teoretiska ämnen. På inriktning träningsskolan går elever från årskurs 1 till 9. Eleverna kommer från Perstorp, Åstorp och Klippan.