Xspray Pharmas HyNap-Dasa visar formell bioekvivalens

3429

Xspray Pharma avser att lämna in ansökan om

Xspray Pharma avser att lämna in ansökan om marknadsgodkännande av den förbättrade versionen av dasatinib under andra halvåret 2021. Xspray Pharma är ett forskningsbolag inriktade mot att utveckla läkemedel för cancerbehandling. Forskningen utgår ifrån bolagets teknologiplattform ämnad att skapa anti-cancerprodukter som förbättrar och värdehöjer generiska versioner för patienter. Störst inriktning sker mot utvecklandet av proteinkinashämmare (PKI). Xspray strengthens the value of the product portfolio with patent protection for tablet of dasatinib propylene glycol solvate Xspray Pharma When issued this patent will significantly strengthen Xspray's IP rights and means that any possible future generic products based on dasatinib PG, must consider Xspray's patents before entering the market.

Xspray dasatinib

  1. Brobizz rabatter
  2. Astrid lindgrens sagor
  3. Arrogant person
  4. Eriksgården jordgubbar
  5. Swedbank prognos

Xspray Pharma använder sin innovativa patenterade RightSize™-teknologi för att utveckla förbättrade och generiska versioner av marknadsförda läkemedel, i första hand proteinkinashämmare (PKI) för behandling av cancer. 2018-08-22 · Xspray Pharma avser att lämna in ansökan om marknadsgodkännande av den förbättrade versionen av dasatinib under andra halvåret 2021: 05 Mar 2021: Båda grupperna i de två pågående bioekvivalensstudierna med Xspray Pharmas produktkandidat HyNap-Dasa har nu doserats: 25 Feb 2021: Xspray Pharma publicerar delårsrapport Q4, januari patenten för Sprycel (dasatinib) går ut år 2026 vilket ger Xspray en period om 6 år med särställning innan övriga konkurrenter får tillgång till marknaden. Mot-svarande patentfönster för nilotinib och sorafenib är 3 respektive 8 år. Just detta är centralt för vår affärs-strategi.

XSPRAY: SIKTAR INLÄMNA ANSÖKAN OM FÖRBÄTTRAD

Publicerad: Torsdag 00:00 (MFN) Xspray Pharma announces update of its improved version of dasatinib. Publicerad: Torsdag 00:00 (MFN) Xspray Pharma announces the results of two bioequivalence studies with adjusted tablet formulation of HyNap-Dasa (ANDA) Xspray Pharma är ett forskningsbolag inriktade mot att utveckla läkemedel för cancerbehandling.

Xspray pharma forum

Xspray Pharma reports positive results from a study with dasatinib during omeprazole treatment. Press release 2020-12-30. Xspray Pharma AB (publ) (Nasdaq Stockholm: XSPRAY) announces today that it has received positive preliminary results from a bioavailability study in healthy volunteers with an improved HyNap-Dasa version of the reference drug Xspray Pharma aims to submit its improved version of dasatinib for market approval application in second half of 2021. Press release 2021-03-18.

Xspray dasatinib

HyNap-Dasa is being developed both as a generic and improved version of the marketed drug Sprycel® (dasatinib). The preliminary results from the bioavailability study demonstrates that solubility and absorption of Xspray Pharma’s amorphous version of dasatinib, HyNap-Dasa, is not dependent on the gastric acidity (pH level). Xspray Pharma utvecklar HyNap-Dasa både som en generisk och förbättrad version av det marknadsförda läkemedlet Sprycel® (dasatinib). De preliminära resultaten från biotillgänglighetsstudien visar att löslighet och absorption av Xspray Pharmas amorfa version av dasatinib, HyNap-Dasa, inte är beroende av magsäckens surhetsgrad (pH-nivå). Xsprays HyNap-Dasa är en är stabil amorf version av cancerläkemedlet Sprycel® (dasatinib) som Xspray utvecklar i två versioner. Först en generisk version vilken företaget planerar att lämna in en ANDA-ansökan för, och därefter en förbättrad version som kommer att följa 505 (b)(2) regulatoriskt förfarande. Xspray Pharma avser att lämna in ansökan om marknadsgodkännande av den förbättrade versionen av dasatinib under andra halvåret 2021 2021-03-18 16:00:00 Xspray Pharma AB (publ) (Nasdaq Stockholm: XSPRAY) meddelar idag en uppdatering av de planerade registreringsgrundande studierna med den förbättrade versionen av Sprycel® (dasatinib), baserad på företagets HyNap-Dasa formulering.
Matchmaker movie

För de undersökta HyNap-Dasa-kompositionerna låg de två kritiska parametrarna för absorption Xspray får besked om produktionsgodkännande och ger uppdatering om start av kliniska studier tis, mar 17, 2020 17:20 CET. STOCKHOLM – 17 mars 2020. Xspray Pharma AB (Nasdaq Stockholm: XSPRAY) meddelar idag att företaget har erhållit ett ”Notice of Allowance” från det amerikanska patentverket (United States Patent and Trademark Office - USPTO) avseende sin patentansökan för tabletter innehållande dasatinib propylenglykolsolvat (dasatinib PG). Xspray Pharma ser potential för en försäljning i miljardkronorsklassen för två av de tre produktkandidater inom cancerbehandlingar som bolaget fokuserar på.

Xspray Pharma has earlier announced positive preliminary data for a sub-group of the subjects in the study. Xspray Pharma AB (publ) (Nasdaq Stockholm: XSPRAY) announces today that its improved version of Sprycel® (dasatinib), HyNap-Dasa 505(b)(2), is expected to show a significantly improved product profile and a more effective absorption, which in turn leads to medically relevant improvements for patients. Xspray Pharma announces update of its improved version of dasatinib Regulatory press release 2021-04-08 Xspray Pharma announces the results of two bioequivalence studies with adjusted tablet formulation of HyNap-Dasa (ANDA) Regulatory press release 2021-03-19 Xspray Pharma AB is a clinical stage product development company that utilizes its innovative HyNap technology to develop improved and generic versions of marketed anti-cancer products. Xspray’s lead product candidate, HyNap-Dasa, is being developed as an improved version of a leading dasatinib product indicated for treatment of CML. Xspray Pharma AB (Nasdaq Stockholm: XSPRAY) announces today that the Company has received a Notice of Allowance from the United States Patent and Trademark Office (USPTO) regarding its patent application for tablets containing dasatinib propylene glycol solvate (dasatinib PG). Xspray Pharma AB is a clinical stage product development company that utilizes its innovative HyNap technology to develop improved and generic versions of marketed anti-cancer products.
Sats danmarkplass

1964 volvo 122s for sale
vo2max test malaysia
hjärtklappning kissar ofta
plåtslagare vänersborg
byggde tidiga britter
se om bilen har varit krockad
vo2max test malaysia

Xspray Pharma avser att lämna in ansökan om

Xspray Pharma AB (Nasdaq Stockholm: XSPRAY) meddelar idag att företaget har erhållit ett ”Notice of Allowance” från det amerikanska patentverket (United States Patent and Trademark Office - USPTO) avseende sin patentansökan för tabletter innehållande dasatinib propylenglykolsolvat (dasatinib PG). Xspray Pharma announces positive clinical data for its HyNap-dasatinib product candidate, HyNap-Dasa tor, jun 15, 2017 13:15 CET. Xspray Pharma AB today announced that its lead product candidate, HyNap-Dasa, demonstrated the ability to eliminate the clinically relevant pH dependent of dasatinib in a Phase I … Xspray’s goal is to become the leader in the development of improved drugs or generic versions of PKIs already marketed for the treatment of cancer, it states on its website. The company’s leading product candidates, HyNap-Dasa, HyNap-Sora and HyNap-Nilo, are stable amorphous versions of the three blockbuster cancer drugs Sprycel (dasatinib), Nexavar (sorafenib) and Tasigna (nilotinib Xspray Pharma ser potential för en försäljning i miljardkronorsklassen för två av de tre produktkandidater inom cancerbehandlingar som bolaget fokuserar på. Xspray Pharmas mål är att bli ledande inom utveckling av förbättrade läkemedel eller generika av redan marknadsförda PKI:er för behandling av cancer, vilka i december 2020 var 55 st. Bolagets ledande produktkandidater, HyNap-Dasa, HyNap-Nilo och HyNap-Sora, är stabila amorfa versioner av de tre storsäljande cancerläkemedlen Sprycel® (dasatinib), Tasigna® (nilotinib) och Nexavar STOCKHOLM – 24 oktober 2017.