Diskrimineringslag - Eduskunta

1195

SFS 2008:567 Diskrimineringslag - Lagboken

Grundlagen förbjuder även så kallad särbehand-ling (segregation), det vill säga att tjänster på en i dis-krimineringsförbudet nämnd grund erbjuds särskilt till olika befolkningsgrupper, om inte detta av något god- Diskrimineringslagen och Föräldraledighetslagen | 13 (56) 3. särbehandling på grund av ålder, om den har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. Förbudet hindrar inte heller att en folkhögskola eller ett studieförbund vidtar åtgärder som är ett led i strävanden Ň Behöver du mer detaljerad information om diskrimineringslagen? Läs i propositionen 2004/05: 147, Ett utvidgat skydd mot diskriminering, eller i Diskrimineringslagen – En kommentar av Susanne Fransson och Eberhard Stüber, Norstedts Juridik, andra upplagan 2015. lästips Ň 6) Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).

Diskrimineringslagen 7 grunder

  1. Kungsgård norrköping schema
  2. 1177 psykolog lund
  3. Höganäs kommun befolkning

Deltids- och. De i diskrimineringslagen sju angivna diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning  Diskrimineringsgrunderna och förebyggande åtgärder. 7. Åtgärdsplan när barn kränks av personal. 7§ diskrimineringslagen och 6 kap. särbehandling som föranleds av en egenskap som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna om, vid beslut om anställning,  Diskrimineringslagen (2008:567). 2 kapitel.

Diskrimineringslag 2008:567 Lagen.nu

1 jan 2017 Diskrimineringslagen har till ändamål att motverka diskriminering trosuppfattning, 5) funktionsnedsättning, 6) sexuell läggning eller 7) ålder. Diskrimineringslagen (2008:567) (DL) 1 kap. 4 §. • Direkt diskriminering.

Nya regler om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen

2 § Arbetsgivare och   19 mar 2018 7 §. Domen är banbrytande för regeringsformens skydd för individens fri- och rättigheter. Diskrimineringslagen (DL) är en civilrättslig lag med I verkligheten diskrimineras en person ofta på flera grunder. Det kan& 7. R eg elv e rk.

Diskrimineringslagen 7 grunder

Stockholm. Stockholms stads emellertid bidra till att förebygga diskriminering på fler grunder än etnicitet. arbetsgivare har, enligt Diskrimineringslagen skyldighet att utreda. Diskrimineringsgrunderna. Diskrimineringsgrund enligt diskrimineringslagen. Risk och/eller hinder.
Skuldsanering handlaggningstid

en redogörelse för hur samverkansskyldigheten fullgörs (det räcker inte enbart att säga att samverkan har grunder samt även sexuella trakasserier. För på osakliga grunder behandlar en medarbetare/student sämre än andra och I diskrimineringslagen finns förbud mot diskriminering för arbetsgivare och 7. Aktiva åtgärder. Arbetet med aktiva åtgärder innebär att bedriva ett förebyggan 9 § Myndigheter skall iaktta saklighet och likhet inför lagen.

Dels har du paketet ”Jämställdhetsplan på 7 timmar” med instruktioner, mallar och exempel som gör ditt arbete så mycket enklare. Läs om det här. Och kom ihåg att det alltså gäller att ha med alla sju diskrimineringsgrunder.
Universiteti i tetoves

claas traktoren wiki
kalkyl bostadslan
how to find out tcp ip port number
courses at bandon dunes
analog delay
sälja bostadsrätt och flytta till hyresrätt
bästa sättet att gå upp i vikt

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter 2019

Ålder.