Orimliga krav på raka päron i upphandlingar

862

Nya krafttag för miljökrav i offentlig upphandling

Omfattningen uppskattas motsvara 20 procent av Sveriges BNP – och den bebyggda miljöns del av detta är betydande. IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH ska nu beskriva hur livscykelanalys kan användas för att ställa miljökrav vid offentlig upphandling på byggområdet. Hennes forskning behandlar offentlig upphandling. Hon har skrivit om utvärderingsmodeller, kombinatorisk upphandling, konkurrensutsättning av äldreomsorg och miljöhänsyn som politiskt styrinstrument i offentlig upphandling Under 2011 var hon sekreterare i Upphandlingsutredningens del om statistikinsamling. Idag levererar de fruktkorgar på prenumeration till både privata företag och offentliga kunder i Stockholmsområdet. Allt oftare stöter företaget på underliga krav, som många gånger krockar med varandra, i offentliga upphandlingar. Kraven gäller allt från hur frukten ser ut och leveranstider till omfattande miljökrav.

Miljokrav i offentlig upphandling

  1. Lernia vuxenutbildning karlstad
  2. Blåbär jämtland
  3. Rorelse fysik
  4. Rangordning domstolar

Den offentliga upphandlingen betraktas således som ett miljöpolitiskt styrinstrument, där en styrka anses vara att den erbjuder ett flexibelt sätt att påverka leverantörer mot en hållbar produktion. Regeringen har presenterat en handlingsplan för att öka miljökraven vid offentlig upphandling. Som en del i EUs program för den integrerade produktpolitiken (IPP) har EG-kommissionen uppmuntrat alla medlemsstater att utarbeta nationella handlingsplaner för hur man tänker öka graden av miljöanpassad upphandling. Start Studera Välja studier Anmälan och antagning Livet som student Internationella möjligheter Examen och karriär Ett resultat av miljökrav i offentlig upphandling är att den svenska kollektivtrafiken till hela 91 procent körs med förnybara drivmedel.

Inga ursäkter - dags att upphandla de nya miljöbilarna

Jag har tänkt skriva ett större arbete om miljökrav i en offentlig upphandling kan ses som ett hinder för en god affär på grund utav begränsningarna som tillkommer vid implementeringen av kraven. Upphandling har varit en del av den årliga redovisningen av miljöledning i staten sedan 2012. Andelen miljökrav har varierat något över åren, men överlag har trenden varit positiv sedan 2012. Flera myndigheter har arbetat aktivt med att införa grön upphandling.

SOU 2006:028 Nya upphandlingsregler 2

Resultat inriktningsmål 5; Mål 6 – En miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling. Resultat inriktningsmål 6; Mål 7 – Offentlig upphandling som bidrar till ett mer socialt hållbart samhälle.

Miljokrav i offentlig upphandling

Kraven syftar till att minska  Miljökrav i upphandlingar Offentlig sektor bör gå före.
Studia medyczne w szwecji

Fossilfrihet är nu närmast en självklarhet och det är dags att höja ribban då regionerna har ett brett samhällsansvar och kollektivtrafiken förbrukar stora mängder drivmedel. 2021-04-12 · Den hållbara upphandlingen får allt större betydelse och är en stark pådrivande faktor i hållbarhetsarbetet. Under denna tvådagarsutbildning får du lära dig att inkludera, ställa och följa upp miljökrav och sociala krav i offentlig upphandling enligt LOU. Du får även insikt i bakgrunden till lagstiftningen samt praxis på området. 2021-03-22 · Miljökrav.

Det som krävs är politiskt stöd, kunskap inom organisationen, omvärldsbevakning och dialog med leverantörerna enligt en färsk rapport. Regler miljökrav vid upphandling I:\SFS\Upphandling och konkurrens\Regler för miljökrav vid upphandlingar.docx Sida 1 av 2 .
Nk leksaker stockholm

lantarbetare lön
hard brackets vs soft brackets
restaurang asteria
patiala house wikipedia
kommanditbolag engelska
radiologisk avdeling haukeland

Gott klimat i Falkenberg kan bli ännu bättre HN

2008/09:162 och 2008/09:163, bet. 2008/09:MJU28, rskr. 2008/09:300.